Stacje Radiowe

01. Początki Rozgłośni Radiowych w USA
Pierwsze komercyjne stacje radiowe w USA powstały na początku XX wieku. Do tego momentu doszło, między innymi, dzięki odkryciu przez Amerykanina Lee de Foresta lampy elektronowej, tak zwanej triody. Lampa ta stała się ważnym uzupełnieniem aparatury radiowej. Pierwsza publiczna rozgłośnia radiowa rozpoczęła pracę w Pittsburghu w USA w 1920 roku.


W tym samym czasie zaczęto produkować fabrycznie odbiorniki radiowe tak, aby każdy obywatel Stanów Zjednoczonych mógł wziąć udział w uczcie dla mas. Stały program zaczęto emitować w USA i Francji w 1921 roku. Radio stało się początkiem końca monopolu prasy na źródła informacji dla ludności. Lata 20 i 30 to okres błyskawicznego rozwoju radiofonii w USA. W 1924 roku zarejestrowano w Stanach 2,5 mln odbiorników radiowych. Programy radiowe już wtedy nadawano według ramówki, czyli określonego i ustalonego zestawu audycji. W 1928 roku w stanach funkcjonowały trzy sieci krajowe z których dwiema zarządzała NBC – National Broadcasting Company, a jedną CBS – Columbia Broadcasting Sysytem. Radio przyciągało ogromną liczbę słuchaczy. Było medium, które podawało prawdziwe, sprawdzone informacje w dodatku często „na żywo” z miejsca zdarzeń. W wyjątkowych, ważnych dla państwa sytuacjach radio odegrało szczególną rolę. Siłę radia odkrył i wykorzystał prezydent Franklin Roosevelt. Podczas Wielkiego Kryzysu lat XX i podczas II wojny Światowej prowadził „pogawędki przy kominku” – audycje radiowe w których informował naród o działaniach wojennych, a także o działaniach zmierzających do opanowania problemów gospodarczych. Te audycje pozostały dla Amerykanów symbolem i kojarzone są jako pierwsza droga kontaktu władzy ze społeczeństwem. Sam odbiornik radiowy również nie przypominał współczesnych urządzeń jakie jesteśmy przyzwyczajeni widywać. Były to ogromne, ciężkie pudła z drewna i płyt. Nie miały żadnych dodatkowych funkcji jak np. nagrywanie dźwięków. Posiadały duży głośnik i pokrętło do wyszukiwania stacji radiowych. Zwykle znajdowały się też na nim klawisze do wyboru długości fal radiowych. Radio stało źródłem wiedzy dla mas.


Stąd wzięło się określenie mass media. Społeczeństwo uzyskało możliwość uczestnictwa w czymś, co można nazwać żywym medium. Po II Wojnie Światowej w amerykańskich domach zagościły telewizory, różnorodność środków masowego przekazu stała się wręcz ogromna. Walka radia z telewizją rozpoczęła się właśnie wtedy, a dla radia była to naprawdę wysoka konkurencja gdyż telewizja posiadała i posiada do dziś, jedną ogromna przewagę – obraz. Nadal jednak radio i świat w eterze rozwijają się doskonale. Obecnie w Ameryce funkcjonuje 10 700 stacji radiowych. Te 700 to stacje należące do publicznej radiofonii.


02. Walka fonii z obrazem
Radio w USA rozwija się już od lat XX poprzedniego stulecia. Pierwsze stacje radiowe powstały właśnie w Stanach Zjednoczonych, tam też radio rozpoczęło nadawanie stałego programu, a nastąpiło to już w 1921 roku. Od tego momentu medium te rozwijało się bardzo prężnie pozostawiając w tyle swoją konkurencję w postaci prasy.


Radio było wszechobecne i było to medium żywe. Korzystała nawet z niego władza, bo był to najszybszy i najpewniejszy sposób kontaktu ze społeczeństwem. Po roku 1945 wieść prym zaczęła telewizja. Radio zaczęło tracić popularność. Nie mogło konkurować z telewizją, która oferowała coś, czego radio nie mogło dać nigdy, a mianowicie obraz. Nadawcy radiowi musieli przystosować się do nowych czasów i tak zreformować swoje audycje, żeby mogły one współistnieć z telewizyjnym medium. Zmieniono więc format na muzyczno-informacyjny. Od tego momentu radio stało się jakby bardziej rozrywkowe, można go było słuchać wszędzie, mogło też być włączone jako jakby tło. Gdy w latach 50 producenci aut zaczęli montować w samochodach odtwarzacze radiowe, radiofonia wróciła do łask. Radio AM towarzyszyło ludziom aż do lat 70. Było to standardowe radio o dobrym zasięgu, ale o słabej jakości dźwięku. Po latach 70 zaczęto wykorzystywać radio FM. W tym momencie nastąpił podział na odbiorców radia FM i AM. AM wybrali profil informacyjny a FM muzykę, która zdominowała te fale. Do dziś format AM cieszy się w Stanach Zjednoczonych dużą popularnością. Amerykanie z zainteresowaniem słuchają audycji w których prowadzone są rozmowy, dyskusje, w których zaprasza się gości – gwiazdy czy ekspertów w różnych dziedzinach. Popularnością cieszą się również programy w których można zadzwonić do radia i na antenie podzielić się swoimi wątpliwościami. Tematy są następnie omawiane i każdy słuchacz może zadzwonić do redakcji i odpowiedzieć coś na dany problem. Do dziś trwa ciągła walka o utrzymanie słuchaczy. Stacje radiowe prześcigają się w nowych audycjach, tematach, właśnie po to, by przyciągnąć do siebie jak największą rzeszę słuchaczy. Często robią to ściśle specjalizując rozgłośnię.


W ten sposób możemy obecnie wyróżnić w Stanach pięć głównych nurtów: muzyka country, audycje dla dorosłych, top 40, religia, stare przeboje. Amerykańskie radio odnosi we współczesnym amerykańskim domu duży sukces. Współcześnie szacuje się, że 99% domów posiada chociaż jeden radioodbiornik. Po przeliczeniu średniej odbiorników radiowych w rodzinie, na jedną przypada aż 5 sztuk. Statystyki mówią, że każdego dnia, w jednej chwili radia słucha aż 80% mieszkańców! Zwiększają się również dochody stacji radiowych. Można znaleźć informacje, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dochody radiofonii wzrosły z 8,4 miliardów $ do 17 miliardów $.


03. Popularność radia w USA
W Stanach Zjednoczonych liczba rozgłośni radiowych to prawie 11 tysięcy stacji, a ich ilość ciągle rośnie. By utrzymać słuchacza rozgłośnie często decydują się na specjalizację. Specjalizacja rozwija się w obrębie danej tematyki. Jeśli stacja radiowa charakteryzuje się pewną niezmienną tematyką, wiadomo jest czego w tym radiu można posłuchać, jakie informacje znaleźć. Dzięki temu pewne stacje trafiają tylko do pewnej grupy odbiorców.


Ma to swoje dobre i złe strony. Złe – jeśli dana stacja nie zmienia tematyki to pewna grupa odbiorców nigdy się nią nie zainteresuje. Dobre – w dobie kilkunastotysięcznego wyboru stacji konkurencja jest tak duża, że specjalizacja pomaga w zdobyciu słuchaczy w jakiejkolwiek ilości. Wiedząc, że dana stacja prowadzi ścisłą tematykę, pewna grupa osób włączając odbiornik radiowy w ogóle nie będzie szukała niczego innego, od razu uruchomi swoją ulubioną, tematyczną stację. W ten sposób możemy obecnie wyróżnić w stanach pięć głównych nurtów: muzyka country, audycje dla dorosłych, top 40, religia, stare przeboje. Jeśli chodzi o stacje publiczne to ich ilość nie ulega wyraźnym zmianom. Poziom jest mniej więcej stały i aktualnie wynosi około 1460 stacji. Większość z nich działa w celach edukacyjnych przy uniwersytetach i innych instytucjach, jest finansowana z dotacji publicznych albo prywatnych, poręczeń i subskrypcji. W celu kontroli niekomercyjnej fonii została powołana NPR – National Public Radio – instytucja ta nadzoruje wszelką aktywność rozgłośni niekomercyjnych. NRP zrzesza wszystkie publiczne, niekomercyjne rozgłośnie i gwarantuje im pierwszeństwo w dostępie do informacji, a co ważniejsze pierwszeństwo w produkcji audycji. Radia publicznego każdego dnia w Stanach Zjednoczonych słucha ponad 20 milionów mieszkańców. Systematycznie wzrasta też liczba rozgłośni komercyjnych. Obecnie jest około 4793 stacji AM i 5662 stacji FM. Nie można dokładnie określić tej liczby gdyż istnienie niektórych ze stacji jest chwilowe. Wiele z nich może powstać, ale i zniknąć w ciągu najbliższych kilku dni. Liczby te pokazują jednoznacznie, że dla Amerykanów, nawet dla przeciętnego ‘zjadacza chleba’ codzienne informacje, a także media elektroniczne, które te informacje przekazują do domu, są niezwykle istotne.


Prasa i media są nieodłącznymi elementami codziennego życia amerykanów. Skoro aż 84% Amerykanów regularnie słucha radia, nie da się nie zauważyć potrzeby społeczeństwa dotyczącej wiedzy i świadomości społecznej. Czynniki ekonomiczne w USA pełnią ogromna rolę w kształtowaniu informacji jakie docierają do społeczeństwa. Większość komercyjnych stacji radiowych, czy gazet jest nastawiona na wymierny zysk. Wystarczy podać kilka liczb dotyczących zarobków mediów. Media w Stanach Zjednoczonych mają łączny dochód w granicach 242 bilionów $ i należą do największych grup biznesowych w Ameryce.


04. Stacje radiowe
Obecnie w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje prawie 11 tysięcy różnorodnych stacji radiowych. Pomiędzy stacjami trwa ciągła walka o utrzymanie słuchaczy. Rozgłośnie radiowe prześcigają się w nowych audycjach, tematach, właśnie by przyciągnąć do siebie jak największą grupę słuchaczy. Często robią to ściśle specjalizując rozgłośnię. W ten sposób możemy obecnie wyróżnić w Stanach pięć głównych nurtów: muzyka country, audycje dla dorosłych, top 40, religia, przeboje. Taka specjalizacja pozwala odbiorcom na wybór stacji jak najbardziej pasującej do ich wymagań. Audycje z muzyką country to oczywista sprawa.


Country to muzyka Ameryki. Powstała właśnie w Stanach na początku XX wieku z połączenia folku i bluesa. Początkowo tylko na południu, potem w Kalifornii, następnie objęła Stany północne, a potem trafiła do miast. Jest to muzyka uniwersalna, porównywalna do naszej muzyki rozrywkowej, a nie jak to niektórzy mówią, do disco polo. Najpopularniejsze amerykańskie stacje radiowe z muzyką country to Grand Ole Opry, King Country Radio, God's Country Radio Network, Classic Country, Mainstream Country, Hot Country Radio i wiele innych. Audycje dla dorosłych to programy w których rozmawia się o współczesnych problemach, o życiu i bieżących wydarzeniach. Zwykle są to komediowe, humorystyczne rozmowy. Do najpopularniejszych należą: Keith and The Girl, Painted Dreams, The Romance of Helen Trent. Rozgłośnie Top 40 to w szczególności audycje muzyczne specjalizujące się w tworzeniu wraz z słuchaczami list przebojów. Za przykład można podać Top 40 Mainstream – jedną z wielu list przebojów, która mierzy częstotliwość nadawania poszczególnych piosenek na antenie stacji radiowych. Jest opracowywana regularnie przez amerykański magazyn muzyczny Billboard. Niekiedy Top 40 Mainstream określana jest także jako Pop Contemporary Hit Radio. Religijne rozgłośnie to kolejna grupa. Na przykładzie WYFR (We're Your Family Radio), można powiedzieć, że zajmują się one propagowaniem ewangelii. WYFR nadaje wielojęzyczne programy i działa w ramach organizacji typu non-profit. Do religijnych stacji możemy też zaliczyć Family Radio, nadające muzykę religijną i patriotyczną.


Ostatnim nurtem są audycje muzyczne, rozgłośnie grające aktualne oraz stare przeboje muzyki popularnej i rozrywkowej. Przykładów jest sporo: Digitally Imported – specjalizjące się w elektronicznej muzyce tanecznej, Radio Disney założone przez wytwórnię Walta Disneya, a grające muzyk e dla dzieci i młodzieży, StreamingSoundtracks.com (SST) – niezależne radio internetowe, które emituje muzykę filmową, tematy telewizyjne i muzykę z gier komputerowych.


05. Nie posłuchasz 77 WABC
Sprawa praw autorskich czy wolnego dostępu do mediów nie jest taka prosta i oczywista jakby się wydawało. Ze względu na tantiemy i właśnie prawa autorskie, osoby, które są z poza USA, a chcą posłuchać amerykańskich audycji radiowych, niestety nie mogą usłyszeć kilku z nich. Dlaczego tak się dzieje? Może być to wina danej stacji – decyzje podjęte ze względu na dofinansowanie.


Może być to również wynikiem decyzji podjętych przez właściciela stacji. Właścicielem wielu stacji radiowych w USA radiowych jest CBS (Columbia Broadcasting System). Czym jest CBS? To główna stacja radiowa i telewizyjna w Stanach Zjednoczonych. CBS była jednym z trzech komercyjnych kanałów telewizyjnych dominujących w USA przed powstaniem telewizji kablowej. W epoce radia Columbia Broadcasting rozwinęła się na tyle, że wykupiła jednego ze swoich założycieli – Columbia Records. Kilka lat później zaczęły pojawiać się plotki i niepotwierdzone informacje, że Last.fm – słynna stacja radiowa, zostanie sprzedany za 450 milionów dolarów. Informacje te okazały się być częściowo prawdą. To właśnie CBS kupił ten serwis ,ale za280 mln dolarów. Dlaczego Lst fm, jest tak cenne? Internetowa rozgłośnia potrafi dopasować się do słuchacza. Serwis tworzy profile gustu muzycznego słuchacza, pokazując ulubionych artystów i utwory na specjalnym panelu indywidualnym dla każdego użytkownika. Te profile tworzone są na podstawie strumieni radiowych odtworzonych na danym komputerze. Aplikacja zainstalowana na komputerze posiada też możliwość pobierania informacji o odtwarzanej muzyce z odtwarzacza multimedialnego. Na obniżenie ceny serwisu wpłynęły zapewne doniesienia o kłopotach internetowych stacji radiowych. Największy konkurent Last.fm – serwis Pandora, został zmuszony do zamknięcia się dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych. Ponad to uznano, że stacje internetowe powinny płacić wyższe tantiemy, co grozi upadkiem mniejszych rozgłośni. Last fm. Jest szybko rozwijająca się społecznością internetową i idealnie współgra z serwisem CBS, który założył sobie za cel przyciągnięcie młodszych słuchaczy.


Amerykańska scena radiowa różni się znacznie od sieci radiofonicznej w innych częściach świata. Jedną z głównych różnic jest oznaczanie stacji. Amerykańskie stacje radiowe używają bardzo często zamiast nazw liter. Nazwy zawierają trzy lub cztery litery, takie jak WJR, KVST. Można uogólnić ( z pewnymi wyjątkami), że stacje radiowe na wschód od rzeki Missisipi rozpoczynają się na „W”, a na zachód od niej, na „K”. Aktualnie coraz więcej stacji dodaje własne imię. Istnieje również tendencja żeby w stacjach AM upuścić ostatnie "0" z ich częstotliwości . Dzieje się tak dlatego, ponieważ odstęp częstotliwość ich będzie zawsze kończy się "0". Na przykład WABC 770kHz nazywa się "77 WABC".


06. Radiowa Wojna Światów
W 1938 roku, 30 października z radia popłynęły przerażające informacje o najeździe Marsjan na naszą planetę. Ludzie wpadli w panikę. Na wiadomość o ataku gazowym Marsjan ludzie wybiegali z domów z mokrymi ręcznikami na głowach, a wszystko w popłochu i ogromnej, przeraźliwej panice. Wiele ludzi doznało chorobowych objawów psychicznych, napadów lękowych, wiele osób zostało rannych w atakach paniki czy masowych ucieczkach. Były również wypadki śmiertelne. Straty materialne wyniosly750 tysięcy dolarów.


Nie był to jednak prawdziwy atak kosmitów na nasza planetę, a słuchowisko radiowe. Słuchowisko nadawane było przez CBS. Wojna światów (ang. The War of the Worlds) to powieść science- fiction autorstwa Herberta George Wellsa, wydana po raz pierwszy w 1898 roku. Na potrzeby radia zostało zaadaptowane przez Orsona Wellesa i Mercury Theatre jako część serii słuchowisk "na żywo" emitowanych przez stację CBS z okazji Halloween w 1938 roku. Długo zastanawiano się nad tym, dlaczego audycja radiowa odniosła tak spektakularny skutek, dlaczego ludzie uwierzyli w tak mało prawdopodobną historię jak atak Marsjan, skąd wzięło się potraktowanie słuchowiska jako rzeczywistego reportażu. Podejrzewano, że przyczyniły się do tego : atmosfera napięcia społecznego i wzrostu poczucia zagrożenia poprzedzającego druga wojnę światową. 30 października przypadał w niedzielę. Ludzie byli przyzwyczajeni ze tego dnia, o tej porze z radia popłyną dźwięki opery mydlanej, zwykle przerywanej blokami reklam. Tego dnia w miejscu reklam pojawił się niespodziewany komunikat: na Marsie odnotowano trzy wybuchy, a wkrótce później, olbrzymi obiekt - uznany za meteor - spadł na jedną z farm w stanie New Jersey. Miało to charakter reportażowy, brzmiało jak informacje „z ostatniej chwili”. Prowadzący poinformował, że na miejsce wysłano ekipę reporterów i że za chwilę odbędzie się relacja „na żywo”. Audycja ma formę prawdziwej relacji z miejsca wydarzeń. Reporterzy wykrzykują dramatyczne komentarze dotyczące obrzydliwych monstrów walczących z policjantami. Opisywane są tragiczne wydarzenia, w tle słychać pożary i krzyki ludzi.


Reportaż z Nowego Jorku jest jeszcze straszliwszy. Na ulicach lądują najeźdźcy z Marsa. Atakują ludzi, walczą z wojskiem. Mnóstwo ludzi ginie w ulicznych walkach. Ulice są pełne toksycznego dymu w kontakcie z którym ludzie giną na miejscu. Słuchowisko jest tak naturalne i sugestywne, że tysiące ludzi wierzy w najazd obcych na ziemie. Audycja wywołała ogólnokrajową panikę choć była zapowiadana jako adaptacja powieści science-fiction o najeździe Marsjan na nasza planetę. Ta adaptacja jest uważana za najlepiej przygotowaną audycję w dziejach ludzkości. Od jej emisji zaczęto badania nad wpływem mediów na społeczeństwo. Stacji CBS groziła utrata licencji. Ostatecznie jednak wygrała wolność słowa. CBS zachowała licencję, obciążono ją jednak kosztami pokrycia strat.


07. Audycje radiowe i wojsko
American Forces Network (AFN) to nazwa pod którą armia amerykańska prowadzi działalność radiową I telewizyjną. AFN podlega pod Departament Obrony, misją tej stacji radiowej jest propagowanie polityki państwa. Programy radiowe są przeznaczone dla żołnierzy sił zbrojnych stacjonujących na całym świecie, oraz dla ich rodzin. Początki AFN sięgają roku 1942, kiedy Departament Wojny Stanów Zjednoczonych powołał Armed Forces Radio Service(AFRS). Amerykanie nadawali z Londynu korzystając ze sprzętu nadawczego BBC.


Pojedyncze stacje istniały wcześniej choć nieoficjalnie, na doraźne potrzeby wojsk amerykańskich. Pierwsza transmisja miała miejsce 4 lipca 1943 roku. American Forces Network ma służyć rozrywce, a także pewnym poleceniom wewnętrznym. Rozgłośnia była szczególnie potrzebna żołnierzom podczas wojny wietnamskiej. Podnosiła morale i służyła do kontaktu i utrzymania cienkiej linii z krajem. Gdy wybuchła wojna w Korei, centrum nadawania AFN utworzono w Seulu w Banto Hotel. Następnie, gdy Seul został zdobyty przez Chińczyków, ekipa przeniosła się do mobilnego centrum nadawczego i wycofała się do Korei południowej. Ze względu na duża liczbę wojsk amerykańskich utworzono tam większą liczbę stacji radiowych. Stacje mają zapewnić żołnierzom rozrywkę, a także dostarczyć informacje. Gdy wzrosła liczba żołnierzy amerykańskich w Wietnamie, AFRST otworzył stacje radiowe również tam. Podczas wojny wietnamskiej, pierwsza amerykańska stacja Forces Wietnam Network (AFVN) transmitowała audycję. AFRTS w Wietnamie była początkowo znana pod nazwą "AFRS" (Armed Forces Radio Saigon). Liczba stacji szybko się rozszerzała. W Południowym Wietnamie stała się znany jako "AFVN" (American Forces Wietnam Network). Wojna w Wietnamie pochłonęła wiele ofiar, również obsługa stacji nie uniknęła tragicznych wydarzeń. Pewnego dnia, po zaciętej walce ogniowej, zginęło dwóch żołnierzy i cywilni pracownicy radia. Pozostały personel stacji AFVN w Hue został pojmany i jego członkowie spędzili pięć lat jako jeńcy wojenni. Armed Forces Wietnam Network angażuje się w pomoc żołnierzom amerykańskim służącym w wojnie wietnamskiej, a jest ich az 500.000 – kobiet i mężczyzn.


AFVN opracowała program na wzór "GI Jive" z II wojny światowej. Lokalni DJ pracują długie godziny by zapewnić rozrywkę żołnierzom na froncie. Najbardziej znany i popularny stał się program "Buster Dawn". Charakterystyczne dla tej audycji było powitanie hasłem: "Morning Gooooood, Wietnam!". Stało się to później podstawą do filmu „Good Morning Wietnam” w którym główną rolę zagrał Robin Williams. Amerykańskie radio jest ze swoimi żołnierzami wszędzie: w Tajladii, Japoni, Korei, Europie zachodniej, na Pacyfiku oraz w Iraku.

08. System radiowy w USA
Amerykanie uwielbiają radio. W Ameryce funkcjonuje kilkanaście tysięcy rozgłośni radiowych. Czego Amerykanie szukają w radio? Przede wszystkim rozrywki i informacji. Prawie każdy Amerykanin w drodze do pracy słucha radia stojąc w korku. Najbardziej popularną stacją, która rozpoczęła swoją działalność jako stacja telewizyjna jest CNN (Cable News Network). Stacja nadaje programy informacyjne przez całą dobę, była pierwszym tego typu kanałem telewizyjnym i radiowym na świecie.


CNN rozszerzyło swój zasięg na większość sieci kablowych i satelitarnych. Ma dwie sieci radiowe. Stacji radiowych możemy szukać w zależności od tego w jakim miejscu w Stanach Zjednoczonych się znajdujemy. W zależności od tego możemy wyróżnić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt informacyjnych rozgłośni. Amerykańskie rozgłośnie radiowe mają specyficzny sposób oznaczania stacji radiowych. Używają bardzo często zamiast nazw liter. Nazwy zawierają trzy lub cztery litery, takie jak WJR, KVST. I tak, w Nowym Jorku kanały informacyjne to: WABC, WAMC, WANC. W teksasie: KTRH, KACU, KGG. A w Californi: Kalf, Kahi, KABC. Można by tak wymieniać długo. W każdym stanie funkcjonuje około200 – 300 rozgłośni o bardzo różnorodnej, nieraz zadziwiającej tematyce. Dlaczego Amerykanie tak lubią informacje i tak chętnie słuchają najnowszych newsów? Dla Ameryki informacje podawane w mediach, to są informacje prawdziwe. Skoro ludzie dowiadują się z nich prawdy, świadczy o demokracji. Nie ma demokracji bez wolności słowa i prasy. W Stanach Zjednoczonych prawo do informacji jest jednym z filarów życia społecznego. Media trzymają w ręku ogromna władzę. Amerykański system konstytucyjny ustalił bardzo prostą zasadę : „kongres nie wprowadzi praw ograniczających wolność słowa lub druku”. Właśnie to jedno zdanie mogło oznaczać całkowity zakaz jakichkolwiek ograniczeń wolności prasy, czyli cenzury prewencyjnej przez władzę polityczną. Ta interpretacja obowiązywała dosyć długo. Przez wiele lat prasa i radio często korzystały z prawa do ‘naginania’ prawdy i wykorzystywało tę ustawę do oczerniania przeciwnika, oskarażania władz, itp. Wywoływało to wiele konfliktów i było powodem dużej ilości spraw sądowych. W latach 60 zaczęto budować normy i zasady postępowania w takiej dziedzinie, jak ochrona przed publicznym oszczerstwem, czyli fałszywym oskarżeniem w prasie, godzącym w czyjąś reputację. Oskarżenie autora musi wynikać z faktu, że chodzi o opublikowanie nieprawdy, o krzywdę konkretnej osoby. Podstawową zasadą stała się ochrona prywatności, która została ściśle określona przez amerykańską dokumentację. W 1966 roku Kongres uchwalił ustawę Freedom of Information Act ( ustawa o swobodnym dostępie do informacji). Na jej podstawie dokumenty federalne stały się powszechnie dostępne, a ich utajnienie powinno być uzasadnione prawem. Ustawa ta obejmuje dokumenty wydawane przez agencje rządowe.


Od tej reguły są również wyjątki, są to pewne dziedziny, które mogą pozostać niedostępne, mianowicie: raporty o bankach, poufne informacje biznesowe, informacje na temat ropy naftowej, gazu i zasobów wody, robocze projekty rządowe i bezpieczeństwo narodowe. Dziennikarze mają dostęp do tych dokumentów, lecz muszą zwrócić się z pisemną prośbą do władz o ich udostępnienie i uzyskać zgodę.


09. Polski miłośnik muzyki country
Korneliusz Pacuda to wielki, polski fan muzyki country. Popularyzuje muzykę country od około trzydziestu lat, a nadal uważa, że ten czas idzie na marne ponieważ Polacy traktują country jako amerykańskie Disco Polo. Uważa, że country kojarzone jest w Polsce z prowincją, a tutaj prowincja źle się kojarzy: z zacofaniem, biedą no i oczywiście wspomnianym już Disco Polo. Pacuda twierdzi, że muzyka country to styl, który grać nie jest łatwo. Przede wszystkim ma dobre teksty. Pacuda sądzi, że gdyby Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka urodzili się w Stanach Zjednoczonych, tworzyli by właśnie piosenki country.


Muzyka country to najważniejsza muzyka białych. To w niej zawarta jest historia, tradycje, ale i sprawy współczesne. Tematyką jest życie, miłość i sprawy współczesne. Nie można ich zakwalifikować do Disco Polo ze względu na wysoką jakość muzyki. Wykonanie jest bardzo bogate. Wiele stacji radiowych gra tylko, albo w przeważającej ilości tylko country. Można wymieniać ogromne ilości stacji radiowych grających te muzykę: 100hitz - Today`s Country, Classic KMPS(klasyczne hity country), Soulful Radio Network – Country, 202.FM - Best Country(złote przeboje country), Absolute Country. Nie zawsze jednak tak było. Muzyka country Kiedyś była zawężona do południa, południowego zachodu, wreszcie Kalifornii, potem objęła też swoim zasięgiem Stany Północne, ale też rolnicze i wreszcie trafiła do miast. Jest formą współczesnej muzyki rozrywkowej – muzyki POP. Jest uniwersalna i dlatego się tak dobrze sprzedaje. Statystyczny Polak miałby problemy ze zrozumieniem tekstów country, co już samo w sobie sprawia, że nie jesteśmy w stanie odebrać tej muzyki tak, jak powinniśmy. Teksty są często pełne regionalizmów nie do rozszyfrowania przez zwykłego użytkownika języka angielskiego. Country jest związana ściśle z historią Stanów Zjednoczonych. Powstała tam w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku z połączenia bluesa i muzyki folkowej. Początkowo wykorzystywano tylko gitarę akustyczną, skrzypce i perkusję. Z czasem wypracowała bardziej złożone instrumentarium, a jej forma stała się bardziej wyrafinowana. Zaczęła ulegać wpływom innych gatunków muzyki rozrywkowej takich jak: jazz, rock and roll, (który początkowo wiele czerpał z jej doświadczeń), rock i pop.


Obecnie w muzyce country można usłyszeć różnorakie instrumenty: gitara stalowa (odmiana gitary hawajskiej); gitara i harmonijka ustna, a często także: banjo, skrzypce i pianino, tzw. honky tonk (celowo nieco rozstrojone). Utwory country to z reguły dynamiczne, proste piosenki oparte na schemacie rockandrollowym i liryczne ballady, nierzadko w rytmie walca. Ich teksty opowiadają o codziennych sprawach zwykłych ludzi (miłość, praca, zabawa, problemy finansowe, kłopoty z dziećmi itp.).


10. Społeczne stacje studenckie
W latach 60 w USA nastąpił rozkwit stacji radiowych działających na kampusach akademickich, tzw. college radio. Stacje studenckie funkcjonują w wielu krajach (także w Polsce). W sytuacji ciągłej standaryzacji innych stacji radiowych, radio akademickie stało się alternatywą dla publicznych stacji. Radia kampusowe stały się instytucjami, w których przetrwał duch niesformatowanego radia lat 60. XX w.


Po części było to możliwe dlatego, że stacje te nie musiały konkurować na rynku komercyjnym, tak jak to czyniły stacje nieakademickie. Innym czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi takich stacji była otwartość młodych słuchaczy na nowe zjawiska muzyczne. Dlatego właśnie stacje radiowe funkcjonujące na kampusach grały bardziej różnorodną, niezależną muzykę. Obecnie radia akademickie nie odgrywają już takiej roli jak dawniej. Część z nich dalej nadaje na kampusach, część przeniosła się do internetu. Stacje publiczne często funkcjonują w celach edukacyjnych przy uniwersytetach i innych instytucjach i są finansowane z dotacji publicznych albo prywatnych, z poręczeń i subskrypcji. Takie stacje radiowe są nazywane rozgłośniami publicznymi. Na tej właśnie zasadzie funkcjonuje KCRW – społeczne radio wywodzące się z Santa Monica w Kalifornii. Swój program nadaje z uczelni "Santa Monica College". Jest to stacja niekomercyjna i społeczna, nie jest finansowana z żadnych środków państwowych. Utrzymywana jest dzięki słuchaczom. KCRW posiada około 50 tys. Ofiarodawców. To sprawia, że KCRW i inne stacje członkowskie, mogą tworzyć NPR (National Public Radio). Czym jest NPR? Jest to organizacja kontrolująca ponad 900 publicznych stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych. Wracając do KCRW i innych stacji społecznych. KCRW to mieszanka światowych, współczesnych brzmień: popu, rocka, soulu, reggae i wielu innych. Prowadzi również audycje na żywo z gwiazdami muzyki. Tygodniowa ramówka składa się z: wiadomości o charakterze ogólnoświatowym i lokalnym, muzyka, sprawy publiczno państwowe, programy kulturalne. Stacja nadaje swoje audycje na terenie Los Angeles oraz Orange Countries ze wspomnianej wcześniej Santa Monica College.


Podobną genezę powstania ma kolejna rozgłośnia publiczna: KEXP (dawniej KCMU) – amerykańska publiczna stacja radiowa wywodząca się z miasta Seattle w stanie Washington. Pojawiła się w 1972 roku, Czterech studentów z University of Washington nadało swój pierwszy program na terenie campusu uczelni. Swój program nadaje poprzez nadajnik naziemny w obszarze Seattle i okolic. Stacji słuchać też można w Internecie. Streaming „czyli możliwość ciągłego przepływu danych, dostępu do internetu, zapewnia uczelnia "University of Washington". Strona w sieci Internet KEXP była pierwszą na świecie, która oferowała nieskompresowany strumień o przepustowości 1.4 Mbit/s nadając swój program na żywo na cały świat. Innowacja ta pomogła stacji w odniesieniu sukcesu i zdobyciu nagrody najlepszej strony internetowej w 2004 roku.


11. Czego słucha polonia w USA
Stany Zjednoczone to największy kraj z polonią na Świecie. Co oznacza sformułowanie Polonia? Są to osoby, Polacy i Amerykanie, którzy są pochodzenia Polskiego, a mieszkają w USA. Główne miejsca zamieszkiwania Polonii w USA to miasta: Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork i Seattle. Szacuje się, że mieszka w Stanach Zjednoczonych blisko 10 mln osób pochodzenia polskiego, a około 600 tys. z nich używa języka polskiego na co dzień. Polacy emigrowali do USA początkowo w celach politycznych. Polscy patrioci, tacy jak Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko, wyjechali z Polski by walczyć o niepodległość.


W XIX wieku Polacy emigrowali do USA po powstaniach narodowych. Późniejsze przyczyny emigracji to powody zarobkowe, przyczyny polityczne (po II Wojnie Światowej) i powody polityczne i ekonomiczne (lata 80). Najwięcej Polaków mieszka w Chicago. Ich ilość szacowana jest na 1,3mln. W Chicago istnieją trzy głównie polskie dzielnice, z których najbardziej znana jest Polish Village. Chicago to wielkie centrum zorganizowanej Polonii. Siedziba władz centralnych Kongresu Polonii Amerykańskiej (ang. Polish American Congress – PAC), Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance – PNA), Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ang. Polish Roman-Catholic Union – PRCU), Związku Polek w Ameryce (ang. Polish Women's Alliance of America – PWAA), Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ang. Polish Highlanders Alliance of North America – PHAA), oraz wielu innych organizacji. Jeśli Polacy żyją, pracują I funkcjonują w Stanach, nie może zabraknąć polskiego radia. Jedno z najbardziej znanych rozgłośni radiowych dla Polaków w Ameryce to Radio wolna Europa. rozgłośnia finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949 z połączenia "Radia Wolna Europa" i "Radia Swoboda". Swoją misję określa następująco: "Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei". Radio Wolna Europa nadawało do krajów tzw. "demokracji ludowej", które po 1945 dostały się pod wpływy Moskwy oraz republik bałtyckich (USA nie uznały ich wcielenia do ZSRR). Radio Swoboda transmitowało swoje audycje do pozostałych 12 republik Związku Radzieckiego. Audycje były często zagłuszane przez służby bezpieczeństwa państw komunistycznych. Inna Stacja polskojęzyczna dla Polonii w USA to Polskie Radio 1030 AM WNVR stacja radiowa, znajdująca się w Chicago, w stanie Illinois. Jest największą radiostacją w USA nadającą programy w języku polskim. Program stacji ma charakter słowno-muzyczny. Rozgłośnia transmituje wybrane programy Polskiego Radia.


Była to pierwsza stacja nadająca audycje tylko i wyłącznie w języku Polskim. Kolejna stacją jest Wietrzne Radio (WiR) – polonijna rozgłośnia radiowa w Chicago. słyszalna jest w pięciu stanach USA: Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan oraz Iowa. Dzięki szerokiemu zasięgowi przestrzennemu, audycje trafiają do ponad 70% Polaków mieszkających w Chicago i na dalekich przedmieściach miasta. Audycje nadawane są codziennie od godziny 5.00 do 12.00.


12. Standaryzacja – jak przyciągnąć słuchaczy
W amerykańskiej radiofonii lat 70 i 80 XX wieku da się wyodrębnić trzy dominujące trendy. Pierwszy z nich dotyczy nowego programu, który miał na celu zautomatyzowanie playlist radiowych. W praktyce wyglądało to tak, że specjalny program generował listę z najczęściej wyszukiwanych i najczęściej granych w innych stacjach utworów. Na tej podstawie tworzył automatycznie playlistę utworów. Wielu DJ radiowych zostało zastąpionych przez osoby, które, po prostu zapowiadały muzykę wybraną przez komputer. Wszystkie stacje radiowe zaczęły brzmieć podobnie. Z jednej strony znacząco ułatwiało to pracę w radiu i obniżało koszty funkcjonowania stacji radiowych. Z drugiej jednak, doprowadziło to do ujednolicenia i ich repertuarów.


Ciężko się było wybić na rynku muzycznym z utworami, które nie zaliczały się do standardów. Jeśli jakiś artysta nie miał wsparcia w postaci dużej wytwórni, było mu się bardzo ciężko przebić ze swoją muzyką. Artystom grającym nietypową, inną, nie pasująca do schematu muzykę, trudno było dostać się na anteny radiowe. Szacuje się, że w USA pomiędzy 85% a 90% stacji radiowych używa tego typu oprogramowania do układania swojego repertuaru. Kolejnym nurtem był rozwój stacji radiowych działających w kampusach akademickich, tzw. College radio. Tutaj komercja nie miała wstępu i radia studenckie pozostały wierne latom 60 i odporne na standaryzację. Rozwojowi tego rodzaju rozgłośni sprzyjała otwartość młodych ludzi na nowe zjawiska muzyczne. Radia te grały bardzo różnorodną i niezależna muzykę. Jako stacje studenckie można wymienić np.: KCRW, KCMU, WRGW (radio student), WRVU. Trzeci trend to zmiana charakteru zjawiska o nazwie paola. Czym jest paola? Paola to relacja jaka powstała pomiędzy wytwórniami muzycznymi, a rozgłośniami radiowymi. Żywą muzykę w radio zastępowano muzyką z płyt z powodów finansowych – płyty były tańsze. Firmy fonograficzne wykorzystały ten fakt. Zaczęto rywalizować o to, czyja muzyka będzie płynąć z radioodbiornika. Pojawiła się tendencja do płacenia DJ w rozgłośniach radiowych tantiemów za umieszczanie danych utworów w listach muzycznych, to jest właśnie paola. Wskutek zmian prawnych kilka lat później stacje radiowe ani DJ-e nie mogli przyjmować od wytwórni muzycznych pieniędzy w zamian za promowanie danego utworu czy artysty. Jeśli chciano przyjąć pieniądze od wytwórni muzycznej, należało ogłosić ten fakt przed emisją utworu, tak by słuchacze wiedzieli, że za niego zapłacono. Proceder jednak nie ustał, a w obawie przed konsekwencjami powstaje stanowisko pośrednika. W efekcie narodziła się instytucja tzw. niezależnego promotora.


Były to firmy, które pośredniczyły w kontaktach pomiędzy wytwórniami muzycznymi, a stacjami radiowymi. Ich rola polegała na przyjmowaniu od wytwórni muzycznych pieniędzy i nagrań, przekazywaniu ich stacjom radiowym i pobieraniu za ten proceder prowizji


13. Radio w walce o niepodległość
Historia Radia Wolna Europa sięga przełomu lat 40. i 50. XX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych zrodziła się koncepcja utworzenia niezależnej instytucji, która otoczyła by opieką polityków – uchodźców pochodzących z Europy Wschodniej, z krajów, które, po zakończeniu II wojny światowej, dostały się pod wpływy sowieckie. Zostało utworzone w 1949 z połączenia "Radia Wolna Europa" i "Radia Swoboda", jako medialne ramię "Narodowego Komitetu na Rzecz Wolnej Europy".

Canadian Online Casinos

Miało swoją siedzibę w Monachium Swoją misję określa następująco: "Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei". Radio Wolna Europa powstało z inicjatywy Amerykanów, którzy czuli wyrzuty sumienia po ustaleniach Jałty, na mocy których, duża część Europy Wschodniej znalazła się pod wpływem sowietów. Historia RWE rozpoczyna się 1 czerwca 1950 roku. Wtedy to Radio Wolna Europa zaczęło nadawać do krajów tzw. „demokracji ludowej”, które po zakończeniu II wojny światowej znalazły się pod wpływem Moskwy. Audycje skierowane były także do republik bałtyckich, których USA nie uznało za wcielone do ZSRR. Audycje RWE/RS były intensywnie zagłuszane przez służby bezpieczeństwa państw komunistycznych. Jak podaje w swoich wspomnieniach Jan Nowak-Jeziorański, koszty zagłuszania były mniej więcej trzy razy wyższe od kosztów nadawania audycji. Ze względu na sposób propagacji fal krótkich zagłuszanie nigdy nie było w stanie zakłócić wszystkich audycji. RWE nadawało swoje audycje z Monachium, Hiszpanii i Portugalii, w języku bułgarskim, czeskim, polskim, słowackim i węgierskim. Mimo licznych trudności, takich jak prześladowanie działaczy Radia, szykanowanie, program Radia docierał do tysięcy rodaków i wspierał ich w walce z komunizmem. Bo właśnie podtrzymywanie nadziei w Polakach i systematyczne obnażanie nieprawidłowości reżimu komunistycznego były głównymi założeniami programu działania RWE. Po zakończeniu działalności zostało utworzone stowarzyszenie RWE o nazwie „Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”. Stowarzyszenie to nosi imię wielkiego patrioty i wybitnego działacza RWE Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Mieszkańcy dawnego „bloku wschodniego” nie zapominają, że dzięki audycjom Radia Wolna Europa mogli poznać prawdę, zakosztować trochę wolności i otrzymać informacje, na które nie miała wpływu cenzura.


Ronald Regan, prezydent USA był autorem wielu kampanii mających na celu nagłośnienie i rozpropagowanie w Stanach wiedzy o reżimie gnębiącym blok wschodni. Mówił : "Wspieraj Krucjatę Wolności! Budujemy antykomunistyczne Radio Wolna Europa, dla milionów ludzi za żelazną kurtyną.”


14. Trudny wybór – czego posłuchać?
Przeglądając listę wszystkich rozgłośni radiowych w USA można dostać zawrotów głowy. Lista ta jest naprawdę imponująca ponieważ w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje około 11 tysięcy różnych kanałów radiowych. Liczba ta jest płynna gdyż niektóre z tych stacji zamykają się, a w ich miejsce powstają kolejne. Zależne to jest od zapotrzebowania na daną tematykę, a także od finansów. Wiele rozgłośni to rozgłośnie prywatne utrzymujące się jedynie z datków.


Wiele z nich funkcjonuje w internecie. Część jest radiami akademickimi, nadawanymi ze studenckich kampusów, a finansowanymi z uczelni. Kanały maja różnorodną tematykę. Samych rodzajów kanałów muzycznych jest mnóstwo – ta tematyka jest najczęściej wybierana przez słuchaczy. Prócz zwykłego znanego nam radia gdzie można posłuchać wiadomości z kraju i świata, posłuchać muzyki, czy ciekawego reportażu, znaleźć można kanały nastawione typowo na jeden temat. Może być to np. dany rodzaj muzyki. I tak mamy radio pop, country, jazz, ale i wiele innych tematycznych audycji. Co więc możemy znaleźć przesłuchując amerykańskie radio? Popularnym nurtem radiowym jest „wiadomości i rozmowy”. Na antenie prezentowane są newsy z kraju i świata, a także przedstawiane są rozmowy z ludźmi – politykami, biznesmenami, czy sławami, np. muzycznymi albo filmowymi. Rozgłośnia FOX News Talk Everywhere proponuje różnorakie opnie, analizy, rozmowy z słuchaczami na antenie oraz wiadomości. BBC World Service na swojej antenie prezentuje bogata mieszankę różnorakich wiadomości z kraju i świata, bieżące wydarzenia, informacje o sztuce, kulturze i sporcie. Public Radio International oferuje wiadomości z kraju i świata i programy rozrywkowe. Specyficzną formą audycji radiowej jest kolejna rozgłośnia: News-Talk 1380 WAOK, dająca głos słuchaczom. Na antenie można zadać pytanie bądź wyrazić opinie na dany temat. Do radia może zadzwonić każdy mieszkaniec USA. Specyficznym rodzajem audycji radiowych są audycje typu „komedie”. Przez cały dzień na antenie prezentowane są zabawne słuchowiska czy rozmowy.


Do tych audycji można zaliczyć kanał All Comedy Radio prezentujący zabawne skecze oraz śmieszne rozmowy, a także 1CLUB.FM - Comedy Channel szczycący się ocenzurowanymi oraz nieocenzurowanymi komediami oraz piosenkami. Najbardziej zbliżonym do polskich stacji typem rozgłośni jest „radio publiczne”. Tak jak w Polsce: ramówka składa się z różnych programów, co godzinę powtarzane są wiadomości lokalne, wiadomości z kraju i świata. Można wymienić takie stacje: NPR: National Public Radio, Radio Catania, WNYC 93.9 FM.


15. Trudny, muzyczny wybór
Amerykańskie radio jest bardzo rozbudowane i bogate w audycje na praktycznie każdy temat. Radiofonia stoi na wysokim poziomie i jest bardzo rozgałęziona. Większość programów radiowych zdecydowała się na specjalizację. Zrobiono to, ponieważ na rynku medialnym jest ogromna konkurencja, żeby zdobyć słuchacza należy go czymś przyciągnąć. W dobie tysięcy stacji radiowych specjalizacja jest na to jedynym sposobem.


Podziały występują nawet wewnętrznie. Kanałów muzycznych jest kilka tysięcy i są one przeróżne. Dosłownie każdy słuchacz jest w stanie odnaleźć w amerykańskim radio coś dla siebie. Działa kilkanaście typów muzycznych audycji radiowych. „40 najpopularniejszych” – to typ audycji gdzie prezentowana jest muzyka top z różnych dziedzin. Mogą to być najpopularniejsze ballady, najpopularniejsze świąteczne przeboje, czy hity lat 80. Stacje top 40 to np.: Fusion Radio Pop, 2000 FM - Top 40 Hits, 100hitz - Top 40. Kolejny typ to „Americana I muzyka folkowa”. Jest to rodzaj muzyki odnoszący się do amerykańskich korzeni. Znane audycje to Folk Alley, GotRadio – Americana, CLUB.FM - Cajun & Zydeco Fest. Można znaleźć audycje nastawione typowo na okres bożego Narodzenia I odtwarzające tylko świąteczną muzykę: 89.7 The House Christian Hits, SKY.FM - Contemporary Christian, Gospel Impact Radio. Hity dla dorosłych to audycje z muzyką o tematyce romantycznej. Ballady o miłości, romantyczne hity sprzed lat możemy znaleźć na Love Classics, 90.7 Love Radio, SKY.FM - Love Music, czy Swisssh Radio. Amerykańskie rozgłośnie radiowe proponują także cos dla miłośników różnych stylów muzycznych. Są audycje bluesowe, jazzowe, rockowe, a także z muzyki klasycznej, popu, R&B czy rocka: SuperBluesRadio.Com, 1CLUB.FM - Bar Rockin' Blues, Creamy Radio, 3WK Undergroundradio, 2000 FM - Hard Rock, HDRN - Hard Drivin' Radio. Audycje radiowe podzielone są także ze względu na okresy muzyczne, można posłuchać muzyki lat 70, 80, 90 – w zależności od upodobań, nastroju i ochoty. Kilka z tych programów: Big R Radio - 70s and 80s Pop Mix, Amazing 80s, Always 80s. Ciekawym, niespotykanym w Polsce kanałem radiowym jest kanał z muzyka filmową. W stacjach tych można posłuchać utworów z filmów, tematów muzycznych, muzyki z gier i kreskówek.


Najchętniej słuchane z nich to Simply Soundtracks, StreamingSoundtracks.com, Calm Radio Movieola, Cinemix. Amerykanie stworzyli nawet radio dla ludzi, którzy aktualnie przebywają na urlopie. Jest jeszcze druga gałąź tych audycji – święta. Są więc to specjalne audycje radiowe z lekką muzyką, a także audycje świąteczne z piosenkami świątecznymi i kolędami: Halloweenradio.net, Big R Radio - Classic Christmas, BostonPete.com - Holiday Shows.16. Don't automatically go for the newest version

You may find that the features you want are on older versions, and you will find that the older versions are significantly cheaper. Compare and find out which version of the iPad suit you best, and you may save a little money while you're at it. Did you know that when you are charging your iPad on a flat surface, it can take a while for the battery light to appear? Don't panic! Plug it in and wait for a bit. The charging symbol will eventually appear and your iPad has been charging the entire time. Are your spotlight searches taking too long? You can restrict the folders that are searched by going into your settings. Tap on general and select Spotlight search. You can then choose which folders will be included in your search, which is very useful if you only use this search feature to find media content. If you do a lot of typing on your iPad, consider buying a portable Bluetooth keyboard. Doing a lot of typing on a virtual on-screen keyboard will most likely cause a lot of pain in your finger joints. Buying a portable Bluetooth keyboard for your iPad will make it possible for you to type long documents on your tablet comfortably.

Canada online casino

Before you purchase an app, you should check out any alternatives that are cheaper or even free. Many times popular apps have free light versions that are basically the exact same thing except; They include advertisements. If this doesn't bother you, it could be a good way to save a few bucks. Know how to take a screenshot with your iPad. Simply depress the Power and Home buttons simultaneously for just a second. A photo of your screen's contents will automatically appear in your photo folder for easy access. Be careful not to depress the buttons too long, however, because the device will reboot. Turn on Apple's iCloud as soon as you get an iPad. iCloud acts as an important backup to your most critical documents, photos, music, and more. The beauty of it is that it just works. No need to manually force it to back your items up; it does it behind the scenes.

If you plan to use your iPad to stream movies, play games or listen to music continuously, battery life may be shortened significantly. One way to extend the life of your battery charge is to adjust the screen brightness. You will probably find that you do not need to use the brightest possible setting to enjoy your iPad. You can extend the life of your iPad's battery by using the device in Airplane Mode. In Airplane Mode, WiFi and wireless radio are disabled. This is ideal if you do not require an Internet connection to use your iPad. You will still be able to use your tablet to read e-books, play games and use certain apps without draining the battery. If you would like to take a screenshot while you are using your iPad it is very easy to do. All you need to do is press the Home button and the Sleep button at the same time. This will take the shot you want and place it with all of your other photos. If your iPad freezes, perform a soft reset to reboot your device. To do so, hold the power button and home button simultaneously for several seconds. The device will restart. If you just want to force an app to close, hold down just the home button for a few seconds. Did you open too many apps? You can access all your open apps by tapping on the home button of your iPad and bar will appear at the bottom of you screen. Tap the app you want to access and repeat this process later to access your other running aps.17. When in Safari, you can easily make phone calls with just one tap

Say you are surfing for a nearby dry cleaner. When you find the number, no need to go to your phone component to make the call. Just tap on the number and you will be instantly connected to the business you want to contact. Does your iPhone's battery drain too quickly? Try turning off the "Setting Time Zone" feature. You can access this by going to settings, then location services, and finally, system services. The, switch the setting from on to off, and chances are that your battery life will see a significant increase. There is a way you can take pictures faster instead of going through your apps. Double-tap on the Home button, and the camera icon will be available for you to tap. This even works if have your iPhone locked. Once you do this, use the volume up button to take the picture. Many iPhone users are often annoyed when the device suggests a word that just doesn't make sense as they are typing. Don't try to maneuver your fingers and push the little "x" on the screen; you can touch anywhere on the screen to get rid of the suggestion. This saves time and frustration.

It is the world of phone applications, and pretty soon phones are going to replace laptops. If you haven't already gotten into iPhones and using applications, you need to get started now. There is a world of different applications out there that can handle much of your daily business. If you've gotten your iphone wet, refrain from turning it on. Use a towel to dry it, and then put it in a sealed plastic bag of dry, white rice. Let it sit overnight. If it's dry the next morning, turn it on, and you just may find it working again. Try to keep the applications that you use the most on the first page. This is important as you will want to reduce the amount of time that you search for your favorite used functions. Sort your most widely used functions in order from the most to least use on the first page for convenience. Don't panic if your iphone gets wet. Phones sometimes slip out of pockets and into puddles or sinks. If this happens to you, don't use a blow dryer to try to dry your phone off as quickly as possible. This could force moisture deeper into the phone. Instead, try leaving your phone in a bag of uncooked rice overnight.

If you need to get back up to the top of a page, there is no need to use the scroll bar to slowly make your way up a long web page or email. Simply tap the bar at the top with the clock and you will be right back where you started. This is a simple shortcut that can save you time. Did you know that unlike many cell phones, you can assign a ringtone for each feature on your phone? Well, it is the truth! All you have to do is go to the settings, tap on the sounds feature and assign the tone. For contacts, tap on a contact and assign a ringtone to this specific entry! Did you know that iPhones can take screenshots just like a computer can? In order for you to take a screenshot from your iPhone, hold down your phone's home button and afterwards press the Sleep button. You'll then hear a camera click, see a flash, and then a screenshot of your iPhone will be saved in your Camera Roll.18. Try taking swings from the opposite side to improve your game

If you are a lefty address the ball from the opposite side for a while. You should have a better swing when you return to your usual stance. If you're just taking up the game of golf, invest in some professional lessons. Developing an accurate golf swing is extremely difficult to do on your own. A professional can tell you exactly what you're doing wrong and what you're doing right. Once you develop a golf swing, it's hard to make changes. By taking lessons from a professional, you'll get it right the first time. A good way to maintain constant improvement in your golf game is to concentrate on trying new things instead of obsessing over techniques you have problems with. Not every golfer can master every subtlety of the game. Instead of ramming into a wall over and over, keep your head up and look out for alternative paths around the obstacle. A helpful tip when it comes to golf is that it is good to know that there will always be somebody better than you. This is important because you do not want to be dealt a crushing mental blow if you are competing and find yourself outmatched. Golf is a mental game that requires much preparation.

kasyna internetowe

A helpful tip when it comes to golf is to be quiet when other players are hitting the ball. Loud noises can ruin their concentration and cause them to hit the ball incorrectly. Golf is meant to be a quiet sport that you excel at when you have your full concentration. A helpful tip when it comes to golf is to make sure that you always take the wind speed and direction into consideration. This is important because the wind can cause your ball to carry quite a bit in either a positive or negative way. Use the wind to your advantage when able to. A helpful tip when it comes to golf is to consider changing your practice environment. This can be helpful because sometimes all it takes is a change of scenery for you to either notice a way to improve your game or get yourself out of a rut. Even if you have to travel farther, it may just be worth it. A helpful tip when it comes to golf is to be sure to always try to find the reason why things go wrong if you have a bad day or bad shot. It is common to blame outside factors for your shortcomings, but you will not become a better golfer unless you can narrow down how to improve.

A helpful tip when it comes to golf is to make sure that you always take practice swings before hitting the ball. This is important because each hit counts and you want to make sure that your body and mind are ready for the next stroke. Step away from the ball in order to not make accidental contact with it. A helpful tip when it comes to golf is to make sure that no matter how strongly you need to hit the ball when putting that you move your putter at the same speed. In order to obtain consistent accuracy, you must change the length of your stroke and firmness of your hit, never the speed. Gripping the putter is very important not just at address, but throughout the putting stroke. Maintain soft but sufficient pressure at address, and keep your pressure constant throughout the address and stroke. This will help prevent any jerky movements that may cause you to push or pull the ball at contact.19. If you are struggling with depression try not to get yourself caught up...

in the destructive mindset that the world is out to get you. This will only make you despair more and can do nothing but make your depression even worse and deeper than it was in the first place. One of the best ways to fight against depression is to develop hobbies. People are mostly depressed when they are idle. By keeping yourself occupied on something that you love, you automatically keep your mind off negative problems and emotions. This is also an easy way to build appreciation for life. If you are suffering from depression, you should endeavor to keep active in social activities, even when it is the last thing you would want to do. When suffering from depression, it usually feels more comfortable to withdraw from the world and crawl into your protective shell. Closing yourself off from others will not help you beat depression though. You will find that being around others will help you feel less depressed. If you have medical depression you should anticipate that many people won't be able to understand it. Most people think that depression is just like being really sad but true sufferers know that this is not the truth. If people say things like "just chin up" to you, try to realize that they mean the best and just ignore it.

Have realistic expectations. Often depressed people fixate on some unrealistic goal that they believe will cure their depression. For some it is money, for others it may be longing for an idealistic Mr. or Miss. "Right" to spend the rest of their life with. While having a goal is good, keep it realistic. Instead of being unhappy with your current job and longing to win the lottery, take college courses or a vocational program to increase your income potential. If you are lonely, get out and get involved with activities you enjoy. Even if you don't meet someone, you will have fun; and if you do meet someone, they are much more likely to have similar interests to you unlike a random stranger in a bar. Avoid caffeinated beverages such as coffee, tea, and soda. Caffeine has been shown to decrease the amount of serotonin in your brain, which can depress your mood. Caffeine will also make you jittery and anxious, adding to your depression. Finally, caffeine can affect your sleep schedules, causing further problems with an already disrupted system. Stave off depression by developing your interests. One of the prime factors in depression is a lack of interests and activities that you enjoy. Having an outlet for your interests contributes greatly to self-esteem and happiness. Doing things you enjoy, whether it is painting, hiking, reading, or volunteering keeps your mind off of your problems and gives great satisfaction.

When you are experiencing a moment where the depression is less grave you should take out a notebook, diary or journal. In this book you should write a list of the things, memories, people and places that you love the most. When you are feeling exceptionally sad take out this list and read it. Understand that depression does NOT mean that you are crazy. Depression happens to tens of thousands of people and for tens of thousands of different reasons. It is a sign that you have hit a point where you may not be able to deal with things on your own. Take that sign as a gift and seek help. One way to deal with depression is to fake it till you make it. Try to act as though you are not depressed. Really give it a good try and force yourself too. Imagine that you are not depressed and eventually it will come to pass. Basically you are tricking your mind, because if you do it enough, your brain will not know that it is depressed.20. Remember, phones are personal!

Mobile goes beyond cell phones and internet. Subscribers are connected by texting, voice, mobile internet, and smartphone apps. There are things being added to the mobile environment to meet everyone's various needs, and you need to do the same. Your mobile campaigns need to be easily accessible, personal, and relevant! Never randomly message your customers. Make sure you always have something relevant to say when you take the time to message them. Some mobile marketing campaigns actually failed when their business began to text random things to their customers. Customers want information, not funny texts that they would normally get from a lose friend. Make sure your advertisements work for all types of mobile devices. If your programming is only accessible by one type, like an Android, you will lose out on entire populations of prospective clients from other platforms. Using cross-platform programming is the best method to attract the most customers to your business. Get training. Many vendors actually offer training programs on how to safely and properly run a mobile marketing campaign. These people will educate you on everything from how often to send out deals and messages, to the regulations you will need to follow while your program is ongoing. Take advantage of this.

Make your messages fun. Remember that mobile can also be used as a source of entertainment. Make your messages interesting and exciting, while providing the subscriber with either meaningful information or entertainment. When subscribers are doing something or just waiting for something somewhere, they will look to mobile as an exciting or enjoyable distraction. Steer clear of texting abbreviations. When you shorten your messages using chat speak, you make yourself and your business seem less professional and credible. Take the time to spell everything out to make sure your messages are clearly understood, and that you come across in a professional and polite manner. Mobile marketers should be mindful of the importance of aiding existing customers in sharing their subscriber status with their friends and acquaintances. Be sure to encourage customers to pass text offers onto others, and you will immediately have the power to expand your reach beyond the customer base you already had. Be prompt with your messages. This goes along perfectly with being relevant. You can send out an email about something happening, but it doesn't always translate when you need to send a text message. Don't be too early or too late with your messages. For example, you can announce a sale minutes before the store opens, versus days.

Include messaging about standard message costs to any mobile marketing enrollment form. Many consumers now have unlimited messaging plans, but for those paying by the message or with a specific monthly limit, providing this message ensures they know they may see charges related to the messages they elect to receive from your business. Use mobile marketing as a means of communication not a means for profit. Your business may be very important to you, but you need to remember that customers do not take well to being treated like money bags. Using your mobile campaign to actually talk to them will increase your sales more than promotions. With mobile users, text is far more influential than video, so remember that before developing your marketing campaign. Upwards of 88% of all mobile users deal in text messages, but only around 41% of them take the time to watch videos on their mobile devices. This obviously means text should be your bigger area of focus. Use dedicated short code. The can be pricey, but they insure that you keep your brand intact. Avoid shared short codes if you are a larger company. Not only because you want people to recognize your own code, but there may be some legal consequences if the other company sharing the same code abuses the system.21. Avoid drinking alcohol. Getting buzzed or drunk causes your airways to relax too much

If someone goes to sleep in a drunk state, you can hear the effects from their deep snoring. In someone who already suffers from sleep apnea, it can be very dangerous. Avoid alcoholic drinks to sleep safer. Stop smoking. Smoking cigarettes is bad for you for many different reasons. Smoking can also cause sleep apnea. It isn't just bad for your lungs; it can also cause your upper airway to swell. This can make it difficult for you to get the breath that you need at night. If you have sleep apnea because of naturally narrow airways, get a sleep mouth guard. These devices are designed to correct your airways and allow you to breathe properly during the night. Ask your doctor about sleep mouth guards and get fitted for one if you believe this could be the right solution for you. If you do not have a partner to let you know how you sleep at night, it can be difficult to assess if you have sleep apnea. Try setting up a video camcorder to record yourself while you are sleeping at night. Your video needs to have audio as well because the doctors will want to hear any noises you make. If you are going to be travelling and you have sleep apnea, you need to remember to take your CPAP with you. When you have been diagnosed with sleep apnea, you should not go even one night without using your CPAP. Your machine should have come with a padded travel bag. Use this to easily transport your CPAP with you whenever you are away from home.

If you feel tired every day, you may have sleep apnea. Some of the common signs of sleep apnea include, chronic snoring, pauses in breathing, daytime sleepiness, and choking or gasping during sleep. If your partner notices that you have these symptoms while you are sleeping, you should go to a doctor for an assessment of your condition. For people who suffer from sleep apnea, they may stop using their CPAP machine because it is noisy or too large. See if you can get an upgrade. The machines have gotten much smaller and quieter in recent years. You may be eligible for an upgrade. Contact your doctor or insurance provider for more information. Everyone who snores does not have sleep apnea. Conversely, everyone who has sleep apnea does not necessarily snore either. How do you know the difference? The biggest signs are how you feel during the course of a normal day. Snoring does not interfere with the sleep quality the same way that sleep apnea does. With snoring you are less likely to suffer from fatigue during the day. Clear up your nasal passage before heading to bed. If you suffer from sleep apnea and have problems with a "stuffed up" nose, using a nasal spray or device can help clear your nasal airway. This is not a permanent solution, but one you can use when your apnea symptoms are the worst. If you suffer from sleep apnea, and you smoke cigarettes or drink alcohol, quitting could improve your symptoms. Both habits cause the muscles of the airway to relax, which increases both snoring and sleep apnea. Unlike costly surgeries or other medical interventions, dropping these habits will actually save you money. When using a Continuous Positive Airway Pressure machine, you should learn as much as you can about it. How to use the machine and when to use it should be your top priority. There are 800 numbers from the manufacturers that you can call if you have any questions about its use. If you suspect that you have a sleeping disorder, but are unsure, enter a sleep study. They may be able to diagnose your disorder as sleep apnea and make suggestions regarding treatment. Treatments include mouth guards, CPAP, diet changes, and modifications of sleeping habits. You won't know your options until you speak with someone about it.

Try sleeping with nasal strips to open your nasal passageways. If you suffer from sleep apnea, this can offer some relief to your symptoms, especially snoring. When your sleep is less interrupted by waking periods when you cannot breathe, you receive a better night of rest and often see your symptoms disappear. Try losing a few pounds, if you suffer from chronic sleep apnea. Controlled studies have proven that people with this sleep disturbance benefit greatly after losing 20 or more pounds. Symptoms may even diminish completely, so you now have yet another reason to get your weight down to a healthier number! Make a sleep schedule and keep to it. By sleeping at regular intervals and times, your body gets used to a pattern and takes advantage of it. If you are not getting quality sleep on a regular basis, your sleep apnea may worsen. Make sure to go to bed at a similar time every day and try to sleep a fixed amount of hours. Some people have problems using the CPAP machine to deal with their sleep apnea. The best advice is to stick with it. It is not a cure, but it does treat your sleep apnea. If you stop using it, you still have sleep apnea, so you need to keep using the machine regularly. Do not take sleeping pills if you have sleep apnea. These pills can cause your throat muscles to relax and keep your airways from properly functioning. These pills can become very dangerous if you have a bad case of sleep apnea: even though you might be tempted to use them to stay asleep, this is definitely not a good solution. Consider elevating the head of your bed if you suffer from sleep apnea. As you sleep, gravity is constantly pulling on your muscles and causing your airway to close. If you elevate the head of your bed a bit, the slight incline makes it easier for your body to maintain your airway when you are sleeping.22. As long as your children are still living with you...

they can now be covered by your insurance up until they are 26 years old (up from 19 pre-policy change). This means your family can now save more on health insurance premiums, so do not neglect to take advantage of this new law if your kids still live at home. Remember that health insurance representatives tend to record your conversations to use against you at a later time. Always be courteous and polite, but remind your self that they are not your friend or family member. Do not make chit-chat with them, or tell them anything about yourself that they have not asked. Before you fill a prescription to be covered by your health insurance, check to see if there's a less-expensive generic program. Many large pharmacy chains and discount stores with pharmacies offer low-cost generics of common drugs. Depending on your coverage, it may actually be cheaper to use that discount than to submit your prescription claim to your insurance. Do not allow yourself to be taken in by new incentive programs. Several health insurance companies are offering "freebie" plans, where certain items will be covered at no extra charge. Check the by-lines for your company, because they may have to offer you this anyway and are trying to scam you into signing a more costly plan. When you are considering getting personal health insurance make sure that you sit down and figure all of the costs. You don't want to end up paying for a plan that doesn't cover something that you need when another coverage might have taken care of that. Deductibles, premiums and co-pays can be hard for someone to understand so make sure you you add up the costs of everything before you purchase the insurance. Check over your policy carefully before re-enrolling. The health insurance company that you have your policy through may have made changes over the last year and when you re-enroll these changes will take effect. Make sure you know what those changes are before paying your premium and re-enrolling.You may find that you do not like the changes and want to change providers.

Be sure to check with the hospitals and the doctors that you are comfortable with to make sure that they accept the health insurance that you are considering. Finding a list of the doctors and hospitals that accept this insurance is as easy as checking the site of the insurance provider you are considering. Being eligible for government-assisted or government-provided healthcare does not mean that this is the best option for you. Government does not always provide ample care, and although private insurance is expensive, the level of privatized care in America is the highest in the world. So you need to choose wisely. Always remember to seek new coverage before your current policy expires. You do not want to be in a rush when looking for new health insurance, which you may be if you allow your current policy to lapse. Start searching about a month beforehand, to give yourself plenty of time to make a decision. One of the health insurance options that may be offered to you during your employer's open enrollment season is an HMO. You might want to choose this option if you want to keep costs low and are willing to coordinate your care through a primary care physician. Under an HMO, the number of options you have for choosing a provider may be more limited than under a more flexible plan. When applying for health insurance, have a talk with your doctor. Have him pull your medical records so you can be sure that there are no inaccuracies, and that there is nothing that may be detrimental to your chances of getting insurance. Look back at least ten years, as some health insurance companies do.

If you are a person that is looking into personal health insurance, and you maybe go to the doctor once or twice a year, you should look into a Health Savings Account. It's kind of like a insurance that has a low premium but a high deductible. The money that you didn't spend on a premium would go into an account pre-tax to use when you have unexpected medical expenses. Never pay your insurance agent your monthly premiums. Health insurance payments should always go directly to the insurance company. With no middle man involved, there is less of a chance for error. If you pay the company directly online, then you will also have current records of payment on your bank statement every month. Do not lie about anything when taking out a health insurance policy. It might be tempting to omit certain details. Resist the urge and be completely honest. A little white lie can make your entire policy useless. You do not want to find yourself stuck with the bill if you happen to get hospitalized and caught in a lie. Shop around different providers if you do have health problems that could be considered a risk for them to insure. Insurance company requirements vary and if you take the time to shop around, you may find that you are not high risk through one company but that you are through another. Never pay cash for a health insurance payment. You want to have explicit records of your payment methods, so that should the issue ever arise, you have proof that you have been keeping your payments regular. Paying with a check is the best method, since the bank can tell you who cashed the check, and when. Consider opening a healthcare savings plan. These plans are typically for people with high deductibles and allow you to deposit funds for later use on prescriptions and other medical costs not covered in your policy. The deposits you make are usually tax-deductible, so take advantage of this offer if your insurance company provides it. If you're self-employed, remember that health insurance is tax-deductible. Talking to your accountant could mean that your health insurance costs less out of pocket than you expected, because of tax law allowances on your adjusted gross income. Medical costs can also be tax deductible however, so talk to a tax expert to decide what will offer you the most savings.23. Try to visualize what you are trying to remember

When you see a mental picture of what you want to learn, you can recall it better. Visualize things like images, charts, or special aspects of the material that you are reading. When you remember those characteristics, you can recall the material more effectively. The easiest way to improve your memory is to get a good night's sleep! Sometimes our busy schedules make it seem like cutting out a few hours of sleep is the only way to be productive, but your brain needs rest to function at its best. Sleeping is also when your brain processes and stores your memories from that day. Exercise your brain. Using your memory and other thought provoking functions of your brain daily, will help keep your mind and your memory sharp. Do puzzles, drive a different way to work and memorize something every day. You will see an improvement quickly and less of a decline as time moves on. Like an actor does before putting on a play, rehearsing what you learn is a great way to improve your memory. If you are attempting to study, recite the problems and answers aloud, and you will absorb the information easier, and ultimately, retain it more efficiently. This is a great way to improve your overall memory. When trying to remember any type of information the key is repetition. The more something is repeated in your mind the more likely you are to keep it in your long term memory. For example, if you meet someone new, repeat their name in your head at least three times while looking at them. Organize the information you're trying to study. Studies have shown that your brain stores similar information in the same spot. So to maximize your studying effort, you want to try and group similar things together when you're studying. Using an outline to group subjects or sub-topics together can be beneficial in the long run.

In order to remember where you put things, it is a good idea to organize your possessions. By having similar items put together, you do not have to worry about scrambling around, looking for things. Also, you can try labeling boxes or storage containers, writing down what is in each box. This is sensible, whether you have a good memory or not. It is important that you take steps to keep your memory in shape throughout the years. Diet is crical in this regard. It has been shown that getting enough folic acid in your diet can help fight memory loss. Foods rich in folic acid include many beans and legumes, leafy greens, fortified bread and cereals, citrus juices and more. Help protect your memory for years to come by making sure you are getting plenty of vitamin B-12 in your diet. Studies have linked low levels of B-12 to dementia and poor cognitive function. Food sources rich in B-12 include liver, eggs, fish, poultry, meat and milk products. If you don't eat a lot of meat, you may need to take a daily B-12 supplement to help prevent deficiency. Eat more onions to improve your memory. A few studies have isolated fisetin to be of great benefit in improving the long term memory. You can find beneficial levels of fisetin in onions, strawberries, mangos and other plants. It also is a strong antioxidant so it will deliver other benefits to your body as well. If you find that your memory has deteriorated drastically in a short period of time, it is important that you see your doctor right away. Sudden memory loss could be a sign of a more serious medical condition, such as Dementia or Alzheimer's Disease, which can effect people of all ages.

When trying to memorize new information, take the time and effort to think about how this unfamiliar material relates to something that you already know and understand. By finding a relationship between new concepts and previously learned material, you will increase the likelihood of committing the new information to memory. A great tip for improving your memory is to deliberately increase your intake of fish oil, which is known to boost concentration and recall. By seeking foods high in Omega-3 acids or taking fish oil supplements, it is possible to experience noticeable improvement in your ability to remember important things. When trying to commit something to memory, it is important to maintain low stress levels. This is because stress and anxiety can quickly cause you to lose your concentration. Concentration is necessary for acquiring new information. A good solution is to listen to soothing music. Music can help to keep your stress levels down, by keeping your mind off of the things that cause you to be anxious. Drink more milk for healthy brain activity for life. Milk is a veritable treasure trove of B vitamins, potassium, magnesium and calcium that all have incredibly important functions for taking care of your brain. These vitamins and minerals do a great job in supporting the functions of your brain. The healthier the brain, the better the memory will be. To successfully remember information, you need to give it your complete and undivided attention. For information to move out of your short-term memory and into your long-term memory, you need to be carefully attending to it. Be sure that you read and study in a quiet place without any other distractions. If you are trying to remember some body of information, one of the best techniques for doing so is to try to teach it to someone else. Teaching concepts to another person actually improves understanding and recall for both the student and the teacher. Even something as simple as reading out loud to someone else can help too. Becoming a teacher to retain knowledge as a student is a fantastic way to improve upon your memory. For example: Giving your friends a pop quiz and/or attempting to teach them new material will help you to learn it better yourself. Try this tactic when you need to study and you'll be surprised at how much you remember.24. If you are having a pest control problem at your home...

take a look at your garbage for clues to why this is happening. Garbage needs to be in air tight bags and disposed of on a regular basis. Keep your trash outside your home and not inside your kitchen to reduce the chances of having a pest problem. Check your home for hidden standing water. Standing water is one of the biggest attractants for pests. Check your home thoroughly for leaking pipes, and don't forget to empty and clean the trays under your house plants. Pests need water to survive, so eliminate these and pests will find your home far less hospitable. Have an ant infestation? Get rid of them by using a mixture of sugar and borax. While the smell of sugar will attract them, the borax will kill them. To make it, simply get a quart jar and put in one cup of borax with a cup of sugar. Make holes in the lid and sprinkle it on your home's baseboards and foundation. Ask your exterminator what the risks of using their pesticides are. Everything comes with some level of risk, and some chemicals can be very dangerous for children or pets. If your exterminator is unsure you should find out before you let them proceed. It is definitely better to be safe than sorry. Remove full garbage from the home immediately. Garbage left sitting around for too long is one of the main reasons for pest invasions into a home. The minute your garbage is full (or even if it isn't but it's been out for awhile), remove it from your living area and place it in the proper receptacle for pick up.

If you are concerned that you have bed bugs, do not try to remove your mattress from your home. Dragging it through the house is likely to spread the infestation. Instead, keep everything stored in that one location. You can add a "bed bug cover" to the mattress to try and contain the problem, although you will need to be seen by a pest control specialist. Make sure that you do not have any candy lying around the area of your home. Candy is made of sugar, which can attract a wide assortment of bugs. Therefore, the best thing that you can do is eat in the kitchen and make sure that candy does not get into other areas of the house. Are you able to see through the bottom of your home's doors? If so, this means pests have an easy way to enter your home. In order to eliminate this issue, you need to fix the height of the door. You could also just add a weather strip seal to your doors. Do not assume that pests are completely gone just because you have not seen any. If your exterminator wants to come back for a follow-up, you should follow their advice. There is a good chance that there is still a small population in your home that could have come from eggs, so listen to the professional and stick to the follow-up appointment. If you recycle each week, make sure that the recycles are rinsed efficiently. One of the most important items to rinse is soda cans that contain a lot of sugar. Make sure that you rinse all the soda out so when you put it outside or in your garage, it is clean. You should regularly inspect the plumbing of your home and make sure you do not leave any traces of water, for instance under the pots you use for your plants or on your kitchen counter. Humidity can lead to a fungus infestation and leaks will provide pest with the water needed to survive.

If nothing you are doing is working, call a professional. There are trained professionals that you can use to help get rid of the bugs that are in your house already or prevent new ones from entering your home in the future. This could be the best investment that you ever make for your home. Plug holes that mice or other pests can enter with steel wool. Even though mice and rats can chew through a number of materials, these fine strands of metal are too tough for their teeth. Any opening larger than a half inch should be stuffed. These animals can squeeze through extremely small openings. Check to see if you have any centipedes around the house. Centipedes usually will prey on other bugs, so if you have a lot of them, you may be infested. In this case, the best thing that you can do is to hire a professional to help get rid of the issue in your home. Fleas are known to be difficult to get rid of; however, there are several things that you can do to help remove the fleas and flea eggs from your home. The first step to effectively ridding your home of fleas is to vacuum daily, then spray with an effective flea spray. Remember to throw away your vacuum bag after vacuuming your house. Keep in mind that pests are not fond of the same air you are. Your home might not have been designed for proper ventilation in crawl spaces and the attic. However, these spaces need sufficient ventilation so that the environments within them are not suitable to pests who might come in. One of the ways that you can prevent mosquitoes from coming to your house is to eliminate the standing water that you have outdoors. This can be anything from a puddle to a kiddy pool, as you will want to drain all the water in these, especially in the summer. Pests are good at finding small spaces to crawl into so make sure you seal proof your house. Check for any loose windows/doors and get them sealed tightly. Also check the screens in your house for even the smallest holes. If there's a way to get in, they will find it.25. There are several ways to prevent developing diabetes

Type 2 diabetes is the most common and can be prevented by regular exercise, losing weight, eating more fiber, and consuming whole grains. Don't attempt to shortcut living a healthy lifestyle by using fad diets; talk to a physician or nutritionist and make an effective plan together. A dip in blood sugar is NOT an excuse to raid your fridge for goodies. Pick up some glucose tablets or small candies and take ONE OR TWO until your blood sugar is back in line. Eating a slice of cake will just make your blood sugar skyrocket, leading to a need for medication and weight gain. Enroll in a diabetes class or schedule meetings with a diabetes educator. Your physician is a good source of health information, too, but an educator is specifically trained to bring medical jargon down to your level. An educator or class can take a lot of the mystery out of your diabetes treatment plan, which is important in order for you to be active in your health care. If you are Diabetic, be very careful when getting a pedicure. The tools being used need to be completely sterilized so that you don't end up getting an infection. Diabetics are prone to bad foot infections, therefore you need to be especially careful of any cut or puncture you receive there. Diabetics must remember that cough lozenges are still candies! Try to buy herbal lozenges which are sweetened with honey, or options that have artificial sweeteners, to make sure that your blood sugar doesn't spike while you have a cough or cold. We have to be so careful about absolutely everything we ingest! Diabetics should keep their water intake high, so take a bottle with you to save some money at the mall. You'll find water fountains in most buildings, so make use of it and fill up. You can find collapsible bottles at many stores that literally roll up, so you can keep them in your purse or bag.

Checking out international foods is an excellent way of finding new recipes that you'll actually enjoy eating, even though they're good for you and your Diabetes. I'd highly recommend trying Tabouleh, a Middle Eastern dish made with herbs, onions, lemon juice, and bulgur. It's extremely good mixed with hummus and served on a pita! Eating fresh, non-processed foods is an easy way for a diabetic to keep his or her weight in check and blood sugar stable. By shopping only the outside aisles of the grocery store you will find you're not exposed to the processed sugary or carbohydrate-laden treats, that can lead to temptation. Call your insurance company after you are diagnosed with Diabetes to see if they offer any assistance to help you get it under control. Health insurance providers want you to file as few claims as possible, so getting your Diabetes in check will save them money. Often they will offer you services that wouldn't be covered otherwise, so call and find out! If you feel you're not getting adequate care from your doctor, find a new one! Feeling less than comfortable with a health care professional can lead you to question their diagnosis or treatment, meaning you can't trust them. Find a new doctor that you have full faith in to ensure a healthy doctor-patient relationship. Be passionate about having Diabetes and become an advocate for the disease. Type II Diabetes is preventable, and it's costing our government billions of dollars in treatment for people who can't afford it. You may not be one of those who are tapping the system for your care, but speaking up about what you know to help others avoid the disease will help us be able to use our money for more important things. Drinking water is important for everyone, but is especially so for diabetics. There is a reason that most diabetics drink like a fish before they are diagnosed and begin treatment! Keep your water intake high to help you keep your weight down and your hydration up, especially if you exercise. There is no treatment in the world that is as effective at controlling Diabetes as a good laugh! It lowers your stress levels, makes you FEEL good, and can give you a bit of exercise to boot. Laughter is known to cause great relief in many different conditions, so give it a try.

If you feel the need for a side dish with dinner, skip the potato chips and reach for a bag of corn chips. Whole grain tortilla chips provide a ton of fiber while being really tasty. Dip them in salsa to get some vegetables, fruit, and a dose of vinegar, which will keep your blood sugar levels from spiking. The Dispensary of Hope can provide you with your Diabetes medications at a discount as long as you can prove that you are in financial distress and are uninsured. You can contact them through their website (dispensaryofhope.org) for more information on programs in your area, and how you can get qualified for their services. Unlike breastfeeding, no one cares if you shoot up your insulin at the table. Really! Don't hide away in a bathroom or closet, come clean with your diagnosis and have your family and friends share in your recovery. The more they know, the more they can support you when you need them. The website Act1diabetes.org can help Diabetics with low incomes swap out their Diabetic supplies for new ones. It's free for people who can't afford to pay even a discounted price for the service, so look into it if you are having problems financially or have a limited income at the moment. If you don't like the taste of beans but are trying to eat properly now that you've been diagnosed with Diabetes, why not try eating Hummus? It is made from creamed Garbanzo Beans and it's smooth, thick, and delicious! You can eat it on a sandwich instead of mayonnaise, or spread on crackers.


 

|